TABİMBD yazılımı Türkiye’de gerçekleştirilmiş ilk WEB tabanlı bağımsız denetim yazılımıdır. Ülkemizde bağımsız denetim sektöründe önemli bir eksiklik olan bağımsız denetim standartlarına %100 uyumlu bağımsız denetim yazılımı eksikliğini kapatabilmek için tasarlanmıştır. Muhasebe yazılımlarının çok fazla ve çeşitli olmasına rağmen bağımsız denetim alanında kullanılan yazılımlar çok sınırlı, pahalı ve windows tabanlıdır. 

Kimler Kullanabilir

 Bağımsız Denetim Şirketleri (KAYİK İçi ve KAYİK Dışı Denetim Yapanlar)
 Bağımsız Denetçiler
 Yemini Mai Müşavirler (Bağımsız Denetimle sınırlı olarak)
 Serbest Muhasebeci Mai Müşavirler (Bağımsız Denetimle sınırlı olarak)
 SPK, BDDK, EPDK gibi özerk kuruluşlarda bağımsız denetim yapanlar
 Özel Denetim Hizmetleri İle Uğraşanlar
 Bağımsız Denetim Yaptırmak İsteyen Firmalar

 

TABİMBD Programını tercih etmeniz için on sebep

1-) Bağımsız Denetim standartlarına ve KGK tebliğlerine bire bir uygun programdır

2-) Tekdüzene Uygun Bağımsız Denetim yapılmasına olanak sağlar

3-) TFRS/UFRS Bazlı Bağımsız Denetim için tasarlanmış özel modülleri bulunmaktadır

4-) Hazır Denetim Rehberleri yazılımın içerisinde bulunmaktadır.

5-) KGK’ya Yapılması Gereken Bildirimlerin oluşturulması otomatik olarak yapılmaktadır

6-) Web tabanlı bir yazılımdır

7-) Her yerden tablet, akıllı cep telefonu gibi mobil ortamlardan erişim olanağı bulunmaktadır

8-) Yüksek veri güvenliğine sahiptir

9-) Kullanıcı dostu, esnek bir tasarıma sahiptir

10-) Sürükle bırak teknolojisi ile hızlı dosya ve veri girişi sağlanır

 

BAĞIMSIZ DENETİM PROGRAMI

Ülkemizde hem Tekdüzen Hesap Planına uygun mali tabloların bağımsız denetimi için hem de TFRS/UFRS bazlı mali tabloların bağımsız denetimi için hazırlanmış denetim yazılımıdır. Bağımsız denetim standartlarına ve KGK tarafından hazırlanan tebliğlere %100 uyumludur. Denetçilerin denetim hızını arttırarak denetim maliyetlerini düşürür. Kolay çalışma kağıdı tasarım özelliği ile denetçilere kendi isteklerine uygun çalışma kağıdı tanımlama olanağı sağlar.

TEKDÜZENE UYGUN BAĞIMSIZ DENETİM

Tekdüzen hesap planına uygun mali tabloların ve mizanın bilgilerinin Excell’den yazılıma anında yüklenmesi, tekdüzen hesap planına uygun tasarlanmış çalışma kağıtları ve tekdüzen hesap planına uygun mali analizler ile TABİMBD yazılımında bağımsız denetim işlemleri hem hızlı hem de kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. TABİMBD zaman tasarrufu sağladığı gibi sağlıklı ve iyi bir şekilde belgelendirilmiş bağımsız denetim yapılmasını sağlar.

TFRS/UFRS BAZLI BAĞIMSIZ DENETİM

TFRS uyumlu mali tabloların ülkemizde uygulamasının nispeten yeni olması nedeniyle bağımsız denetçiler bu raporlama çerçevesine uygun denetim yaparken zorlanmaktadırlar. TFRS’ye uygun mali tabloların ve mizanın sisteme veri girişlerinin yapılması, TFRS’ye göre tasarlanmış çalışma kağıtlarının kullanılması ve yine TFRS’ye uygun mali analiz modüllerinin TABİMBD’de bulunması bağımsız denetçilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

HAZIR DENETİM REHBERLERİ

KGK’ya bildirilmesi zorunlu olan Denetim Rehberi, Kalite Rehberi ve Arşiv Dökümantasyon Rehberi gibi yüzlerce sayfalık rehberler bağımsız denetçilere kolaylık sağlamak amacıyla yazılımda hazır bulunmaktadır. Ayrıca yazılım Kütüphane bölümü ile bağımsız denetim standartları ile muhasebe standartlarına anında erişim olanağı sağlar.

KGK’YA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER

KGK’ya bildirilmesi gereken bağımsız denetim sözleşmeleri, şeffaflık raporları TABİMBD yazılımında otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Böylece KGK’ya yapılacak bildirimlerde önemli bir kolaylık kazanılmaktadır.

WEB TABANLI YAZILIM OLMASI

Bu yazılımın %100 WEB tabanlı olması, öncelikle bağımsız denetim şirketlerinin, bağımsız denetçilerin şirket merkezinin dışındaki illerde yapacakları denetimlerde denetim ekibi merkez koordinasyonunu sağlamaktadır. Böylece baş denetçi istediği an denetim ekiplerinin sahada hangi işleri yaptığını görebilmektedir.

HER YERDEN ERİŞİM OLANAĞI

Tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, akıllı cep telefonu gibi internete erişim olanağı bulunan tüm cihazlardan ve her yerden programa erişmek mümkündür. Böylece denetim ekibi üyeleri denetçiler arasındaki uyum en üst noktaya çıkmaktadır. Denetçiler için yazılımın bu özelliği vazgeçilmez bir nitelik taşımaktadır.

YÜKSEK VERİ GÜVENLİĞİ

TABİM yazılım tarafından hazırlanan TABİMBD programı vergi güvenliği açısından en son teknolojiyi kullandığından bu alanda en iddialı program konumundadır. Verilerinizi şifrelerini kimseyle paylaşmadığınız sürece TABİM yazılım destek ekibide dahil olmak üzere hiç kimse göremez, kullanamaz veya değiştiremez. Rol tabanlı kullanıcı tanımlama özelliği ile denetim ekibi üyeleri arasında nelerin görülebileceğini veya değiştirilebileceğini tanımlamak mümkündür.

KULLANICI DOSTU-ESNEK TASARIM

Yazılım kullanıcı dostu olarak esnek bir yapıda hazırlanmıştır. Herhangi bir eğitim gerektirmez. Bağımsız denetçilerin tamamının kolaylıkla kullanabileceği bir yapıdadır. Bağımsız denetim sürecinin başlangıcından bağımsız denetim raporu yazılmasına kadar tüm aşamalarda bağımsız denetçinin hata yapmasını engelleyecek bir yapıdadır. Programda hazır formlar ve çalışma kağıtları için standart formlar hazır olarak gelmekte ancak bağımsız denetçiye kendi tanımını yapma imkanı vermektedir. Böylece yabancı partnerleri olan bağımsız denetim şirketlerine veya kendi formatlarını kullanmak isteyen denetçilere de yazılımımız imkan sağlamaktadır.

SÜRÜKLE BIRAK TEKNOLOJİSİ

Web tabanlı yazılımlar için son teknoloji sayılabilecek sürükle bırak özelliği ile TABİMBD; çalışma kağıtlarının, müşteri verilerinin yazılıma yüklenerek denetim ekibi üyeleri tarafından görüntülenmesine olanak sağlamaktadır. Sürekli denetim dosyası veya cari dosyada yer alması istenen belgelerin sürükle bırak teknolojisi aracılığıyla sisteme saniyeler içerisinde kolayca yüklenmesi mümkündür.