Dürüstlük

Tarafsızlık

Mesleki Yeterlik ve Özen

Sır Saklama

Mesleğe Uygun Davranış şeklinde özetleyebileceğimiz etik kurallar bağımsız denetçilerde yazılı hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Tamamı için tıklayınız.