a.)Yeni TTK uyarınca tüm sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olacaktır.

b.)Halka açık şirketler mali tablolarını kamuya açıklamak (KAP) ve SPK / İMKB’ye göndermek zorundadırlar.

c.)Halka açık olmayan şirketler denetlenmiş mali tablolarını sermayedarlarına ve borç aldıkları kurumlara göndermek zorundadırlar.

d.)Diğer şirketler finansal kapasitelerinin bir kanıtı olarak mali tablolarını üçüncü kişilere göndermek zorundadırlar.

e.)Birleşme ve satınalma durumlarında şirketlerden mali tablo talep edilebilir.

f.) Uluslar arası kredi kuruluşları nezdinde bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar kredi almayı kolaylaştırır.

g.) Uluslar arası ihalelerde bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar olmadan katılmak mümkün değildir.

ğ.) Bağımsız denetime tabi olupta denetim yaptırmayan işletmelerin mali tabloları hiç düzenlenmemiş kabul edilir. Çeşitli cezalar söz konusudur.

h.) Bağımsız denetim işletmelerin iç kontrol sistemi eksikliklerini görmesine, kısman hata ve hilelerin tespit edilmesine yardımcı olur.

                                                S.M.M.M. Selçuk GÜLTEN