DENETÇİNİN BİLGİ ALMA HAKKI:

Bağımsız denetçinin bir kamusal faaliyet olan denetim hizmetini istenilen kalitede ve sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için denetlediği şirketin tüm bilgilerine kolay erişim imkanının olması gerekir. Esasen düzenlenen bağımsız denetim sözleşmelerinin “Müşterinin Sorumlulukları” başlığını taşıyan genellikle 5’nci maddelerinde bilgi alma hakkına ilişkin detaylı hükümler yer almaktadır. Bağımsız Denetim Standartlarından 210 nolu standart bu durumu detaylı olarak düzenlemektedir. Yeni TTK, bağımsız denetim kapsamındaki anonim şirketlerin yönetim kurullarına, 401 inci maddeye göre yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını ve finansal tablolarını vakit geçirmeksizin denetçiye teslim etmek, şirketin varlıklarının, defterlerinin, belgelerinin, yazışmalarının, kıymetli evraklarının envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye uygun imkan sağlama yükümlülüğü getirmiştir.

Bağımsız denetim çalışmaları sırasında bağımsız denetçiler, denetim raporlarını oluşturabilmek için detaylı bilgi ve belgelere ihtiyaç duyarlar. Bu belgeler ve bilgiler olmaksızın denetçinin sağlıklı bir görüş bildirmesi mümkün olmayacaktır.

                                                                        Bağımsız Denetçi İlyas KOCAER