Normal şartlar altında ülkemizdeki yasal mevzuat hükümleri çalışma kağıtlarının denetim dosyalarında birleştirilmeleri için süreler öngörmemiştir. Ancak mevzuat, belirli tür denetimlere ait çalışma kâğıtlarının nihai denetim dosyalarında birleştirilmesi işleminin tamamlanması için süre sınırlamaları öngörebilir. Yasal düzenlemelerin bulunmaması denetçilerin çalışma kağıtlarını düzensiz bir şekilde veya keyfi olarak birleştirebilecekleri anlamına gelmez. Bağımsız denetim standartlarına göre bağımsız denetim ve sınırlı bağımsız denetimde bu tür bir süre normalde denetçi raporu tarihinden itibaren 60 günden daha fazla olamaz. Bağımsız denetçiler çalışma kağıtlarının BDS'lere uygun olarak denetim dosyalarında birleştirildiklerine dair bir çalışma kağıdı düzenlerler. Bazen bu çalışma kağıdının denetim tamamlanma soru formu gibi bir kontrol listesi içerisinde de yer aldığı görülür.

                                                                     Bağımsız Denetçi İlyas KOCAER